Ejendomme i Marstrup

 

Ejendomme i Marstrup

 

Registrering af Ejendommesbesidder i Marstrup

 

 Oplysningerne er fundet forskellige steder, derfor kan der være fejl.

 

 Rettet 17. august 2015

 

Gadenavn

Nr.

Anv.

Ejer

Matr. Nr.

Tidspunkt

Bemærkninger

 

Knokbjerg

1

H

Svend Aage Madsen

326,23

 

-

 

Knokbjerg

2

H

Wilfried Mastrup og Erna P. Andersen

478,23

 

Truckfører

-

 

Knokbjerg

3

H

Jørgen Hansen og Lotte Knudsen

329,23

 

-

-

 

Knokbjerg

5

H

Erik Hansen Sørensen

330,23

 

-

 

Knokbjerg

6

H

Jens Peter Helmuth Boyschau

Ejvind Hougaard

Jytte Merete Schmidth Herbst

322,23

 

-

-

Driftleder/langturschauffør

Ekspeditrice

-

 

Knokbjerg

7

H

Per Koustrup

Peter Hoech

347,23

 

Landbrugskonsulent

Tømrersvend

 

Knokbjerg

8

H

Heinrich Nielsen

Helge Kastrup

289,23

 

Fodermester på Marstrupgaard

Vognmand

 

Knokbjerg

9

H

Ib Seide

352,23

 

-

 

Knokbjerg

10

H

Christian Hoffbeck Lind

Susanne Hye og Finn Uldal Nielsen

288,23

 

Skomager

Bankassistent

Elektriker

 

Knokbjerg

11

H

Jørgen Mathias Jessen

357,23

 

Svejser

 

Knokbjerg

13

H

Susanne J. Balsam

 

 

-

 

Knokbjerg

18

V

Johannes Lind

Bo og Pia Rasmussen

196,23

 

Karetmager

Ekspedient

 

Knokbjerg

19

G

???

Johan Følster

Egon Larsen

Anna Bothilde Ørumgaard

Orla Ørumgård

138mfl,23

o. 1813

1935

-

-

-

Forpagter

-

Gårdejer

Specialarbejder

 

Knokbjerg

23

H

Karl Nissen

Mona Petersen

106,23

-

-

Vognmand

-

 

Knokbjerg

24

G

????

Cristian Bruun

Bruun

Jens Peter Helmut Boyschau

Helga Madsen

Kim Allan Schøtt

2mfl,23

o. 1550

o.1670

-

-

1982

-

”Marstrupgaard”

Faderen var præst i Hoptrup

-

-

-

 

Knokbjerg

25

H

Henry Peter Okholm

Yvonne Diehl og Svenning Kilian Bergqvist

129,24

 

Murersvend

SFO Leder

Journalist

 

Knokbjerg

26

H

Dvs Præster

Marstrupgaard

Bent Johansen

Hanne og Jørgen Peder Mortensen

507,23

 

Præstegård for Hoptrup sogn indtil 1786

Fodermesterbolig

Mekaniker

Hjemmehjælp

Chauffør

 

Knokbjerg

32

H

Morten Alex Roest

79,23

 

Depotarbejder

 

Knokbjerg

47

H

Ove Jørn

Hans-Henrik og Joan Riis

38,23

 

Boligdekoratør

-

 

Knokbjerg

49

H

Fritz Kragh Olsen

Ove Limmose

144,23

 

-

-

 

Knokbjerg

51

?

Niels Jürgensen

Tina Galsgaard

45,23

 

-

Kontorassistent

 

Knokbjerg

61

?

Verner Boy Jacobsen

468,23

 

Formand

 

Knokbjerg

63

H

Lars Toft og Annamarie Wagner Pedersen

26,23

 

Murer

-

 

Knokbjerg

73

?

Karsten Boyschau

Madsem

640mfl,23

 

-

-

 

Knokbjerg

94A

G/V

Jordlovsudvalget

Anker Juhl Petersen

Peter Christian Godbersen

137mfl,22

-

1940

-

”Højvang” Landmand

Elinstallatør

 

Marstrup Bygade

89

V

ALC Entreprise A/S

616,23

 

Entreprenør

 

Marstrup Bygade

98

?

Svend Aage Christiansen

617,23

 

-

 

Marstrup Bygade

100

V

ALC Entreprise A/S

393,23

 

-

 

Marstrup Bygade

102A

G

Jørgen og Karin Christiansen

173mfl,23

 

? /Ekspedient

 

Marstrup Bygade

106

V

J. T. Tonnesen

Haderslev Kommune

23,23

 

Møller, Marstrup mølle

-

 

 

Marstrup Bygade

107

V

Dong Distribution

603,23

 

-

 

Marstrup Bygade

108

H

Hans Martin Rohde

515,23

 

Smedesvend

 

Marstrup Bygade

110

H

Folmer Flebbe

514,23

 

Snedker

 

Marstrup Bygade

111

V

Marstrup kommune

 

172,23

 

Skole nr. 2, indtil 1914

-

 

Marstrup Bygade

112

 

Jens Jørgen Nielsen

169,23

 

-

-

 

Marstrup Bygade

112a

V

Henry Knud Schultz

517,23

 

 

 

Marstrup Bygade

114

V

Karl Madsen

Nis Beck Sørensen

Valdemar Borg

Yung Jin Andersen

284,23

 

Kreaturhandler

Last og lillebil vognmand

Mekaniker

-

 

Marstrup Bygade

115

V

Haderslev Kommune

83mfl.,23

 

Marstrup Skole

 

Marstrup Bygade

116

 

Lise Poulsen

128,23

 

-

 

Marstrup Bygade

118

V

Valdemar Borg

Per M. Bossen

Andreas Hansen

223,23

 

1964

1970

Marstrup Maskinværksted

-

Marstrup Autoværksted

 

Marstrup Bygade

119

 

Ebbe Kurt Sørensen

200,23

 

-

 

Marstrup Bygade

120

V

Franz Pirk

152,23

 

Ejendom

 

Marstrup Bygade

121

 

Marstrup Vandværk I/S

269,23

 

-

 

Marstrup Bygade

122

V

 

P. Fraefel VærktøjsfabrikA/S

 

112,23

 

Mejeri

Marstrup værkstedsfabrik

 

Marstrup Bygade

123

 

Mogens Simoni Jacobsen

355,23

 

 

 

Marstrup Bygade

125

V

Hans Christensen

Erik Christensen

Anni Christensen

Jørgensen

Dorthe og Tage Jepsen

L.K.S Ejendomme Aps

Morten Pedersen Lang

96,23

 

Købmand

Købmand

Købmand

Købmand

Købmand

Købmandforretning

Købmand/posthus

 

Marstrup Bygade

126

 

Ole Christiansen

272,23

 

-

 

Marstrup Bygade

127

 

Hans Erik Christensen

134,23

 

-

 

Marstrup Bygade

128

 

Hans Boysen

Bent Boysen

309,23

 

Malermester

 

Marstrup Bygade

129

 

Hans Uldall

 

 

-

 

Marstrup Bygade

130a

V

Johan Bruun

310,23

 

Snedkerværksted

 

Marstrup Bygade

131

V

Karl Madsen

Frederik Bruun

-

P. Friis Jessen (Vedsted)

Bergine og Holger Bonde

Preben Weber

140,23

 

 

 

1970

1971

Handelsmand

Bødker

Posthus

Elforretning

Sparekasse Filial (Bondesbank i omtale)

 

Marstrup Bygade

132

 

Marie Sørensen

122,23

 

-

 

Marstrup Bygade

133

 

Carl Carstensen

Anna Ravn

 

 

Handelsmand/Kreaturhandler

Frue

 

Marstrup Bygade

134a

V

Hans Henrik Riis

153,23

 

Købmandsbutik indtil 1983

 

Marstrup Bygade

135

 

Nis Kyhl senior

Nis Kyhl

John Thomas Kyhl

117,23

 

Maskinbygger/Forretning/Maskinhandel

-

-

 

Marstrup Bygade

136

V

Cathrine Dahl

Hans Jørgen Dahl

Hans Dahl

Ivan Byrild Pedersen

119mfl,23

 

Frue

Karetmager

Karetmager

-

 

Marstrup Bygade

137

V

Martin Kyhl

Nis Kyhl

Christian Mortensen

Hans Albert Jensen

Hans Ejner Jensen

 

 

 

 

1946

1989

Smedværksted

 

Marstrup Bygade

138

 

Gunnar Pedersen

116mfl,23

-

-

 

Marstrup Bygade

139

 

Allan Christian Nielsen

327,23

-

-

 

Marstrup Bygade

141a

V

Svend Dixen

161,23

-

Marstrup Bageri

 

Marstrup Bygade

163

G

Christian Loff

Hans Sørensen

Jørgen Johannes Kruse

Flemming Schmidt

53mfl,23

-

-

1969

-

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

 

Marstrup Bygade

166

 

Anker Frederiksen

Jan Sørensen

19,23

-

-

Gårdejer         

-                                                            

 

Marstrup Bygade

174

 

John Helles Simonsen

15,23

-

Festsange

 

Kærsmindevej

1

 

Jens Peter Helmuth Boyschau

Flemming Jensen

227,23

-

-

-

-

 

Kærsmindevej

2

 

Alfred M. Vilstrup

Jens Peder Jensen

 353,23

-

-

-

Skovfoged

-

 

Kærsmindevej

3A

V

Haderslev Kommune

290,23

-

-

 

Kærsmindevej

3B

V

Haderslev Kommune

281,23

-

-

 

Kærsmindevej

4

 

Peder Christensen

Marie Christensen

270,23

-

-

-

Mejeriarbejder

Kogekone

 

Kærsmindevej

5

V

Michal Tonnesen

???

Haderslev Kommune

259,23

-

-

-

-

-

Møllebygger og Stenhugger af kværne

1930 og 40erne Gartneri

Marstrup børnehave

 

Kærsmindevej

6

 

Keld Gildberg Byrild

286,23

-

Murermester

 

Kærsmindevej

7

 

???

Leif Boysen

30,24

-

-

Tømerværksted, Røgeri af kød

Depotindehaver/Fredericia margarine

 

Kærsmindevej

8

 

Karl Frederik Nielsen

Thomas Have Büchert

287,23

-

-

Tømrer

-

 

Kærsmindevej

9

 

Hans Bonde

Torben Lorentzen

229,23

-

-

-

Fhv. Gårdejer

-

 

Kærsmindevej

9B

 

Erich Helmuth Erichsen

Niels Jessen

513,24

601,23

-

-

-

-

 

Kærsmindevej

10A

V

Marstrup Vandværk I/S

313,23

-

-

 

Kærsmindevej

11

 

Carl D. Eriksen

Erik  Eriksen

Rita Erichsen

Per Vinholt Jensen

54,23

-

-

-

-

-

-

-

Marstrup Maskinsnedkeri

Marstrup Maskinsnedkeri

Damefrisør

-

 

Kærsmindevej

 

12

 

Signe Kristensen

John Henriksen

179,23

-

-

-

-

 

Kærsmindevej

13

 

NN Thielst

Cathr. Thilst

Karl F. Becker og Carl Eriksen

Erik Eriksen

 

Brændt

-

1939

-

1985

Snedkermester

Frue

Snedkere

-

Snedker

 

Kærsmindevej

14

H

Carl Limmose

Sonja Magdalene Limmose

358,23

-

-

Kontrolassistent

-

 

Kærsmindevej

16

 

Carl Nielsen

Jens Jørgensen

John Henriksen

235,23

-

-

-

Tømrerværksted

Mekaniker og Cykelsmed

-

 

Kærsmindevej

16A

 

Jørgen Christian Jørgensen

Rolf Dieter Rohwetter

551,23

-

-

Købmand

-

 

Kærsmindevej

18

 

Harald Laurids Lindbak

Hans Albert Jensen

Poul Johan Wiekhorst

203,23

-

-

-

Rentier

-

-

 

Kærsmindevej

20

 

Kjeld Bruun

174,23

-

-

 

Kærsmindevej

21

G

Oluf Peter Boyschau

Nis Chr. Boyschau Madsen

Helga Madsen

Karsten Boyschau Madsen

9mfl,23

-

1968

-

-

Gårdejer

-

Gårdejer

Gårdejer

 

Kærsmindevej

24

 

???

???

Mette Marie Jensen

Carsten Kliver Egtved

325,23

-

-

-

-

 

Marstrup Andelsvaskeri

Büchert’s WWS Installatør,

Fru

-

 

Kærsmindevej

26

 

Kent ChristianWillumsen

599,23

-

-

 

Kærsmindevej

28

 

Michael Krongaard Ebsen

295,23

-

-

 

Kærsmindevej

30

 

Eva Büchert

Per Jørgensen

296,23

-

-

-

-

 

Nørbygårdvej

1

 

Holger Jensen

396,23

-

Gartner

 

Nørbygårdvej

4

V

Dong Distribution

591,23

-

-

 

Nørbygårdvej

10

 

Andreas Frederiksen

Iver Erichen

Margit Fredlund Erichsen

267,23

-

-

-

Husmand

Landmand

-

 

Nørbygårdvej

14

 

Andreas Frederiksen

Mads Peter Have

Henrik Hansen

Kjeld Thomsen Schøtt

243,23

1937

-

1989

-

”Østervang”, Statshusmand

Statshusmand

Montør

-

 

Nørbygårdvej

21

 

Christian Jørgensen

Mette Jørgensen Barsøe

Elisabeth Magdalene Barsøe

Niels Søgaard

Hans Jørgen Sørensen

Høy

Jep Mathias Høy

Jes Christian Høy

20,23

f, 1825

o. 1856

1866

1870

1881

1923

-

1958

”Elisabethsminde”, Gårdejer

Gårdejeske

Gårdejeske

-

-

Gårdejer/vognmand

-

-

 

Nørbygårdvej

29

 

Nilsa I. Serrano Perez

37,23

-

-

 

Nørbygårdvej

34

 

Christian Georg Marek

163mfl,23

-

Arbejdsmand

 

Nørbygårdvej

40

G

?

Knud Knudsen

Kathrine Holst

Jens Madsen Knudsen

Hanne Knudsen

6,23

1738

-

-

1971

2007

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

 

Nørbygårdvej

50

G

???

Peter Christian Petersen

Paul Danielsen

Jacob Iver Riis

Hans Jacobsen Riis

Jørgen H. Schwerdtfeger

Benny Ravn Bonde

8mfl,23

 

1865

f. 1831

-

-

1935

-

1985

”Nørbygaard” Gårdejer

Gårdejer

-

-

-

-

-

 

Nørbygårdvej

53

 

Gunnar Poulsen

Niels Juul Nielsen

452,23

-

-

Hr.        

-                           

 

Erlevvej

216

G

???

Lorens Boysen

‚Peter Sandvei

193,23

1864

1920

-

”Jørgensminde”, Gårdejer

-

-

 

Hestehaven

4

 

Haderslev kommune

333,23

-

-

 

Hestehaven

10

G

???

Frands Pirk

Viggo Niels Pirk

Ellinor Maren Minna Stig Pirk

39 mfl,23

1818

1914

1957

1957

-

”Saksildborg”

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

-

 

Hestehaven

16

 

Aage Jepsen

Susanne og Jørn Møller

33,23

-

-

-

-

 

Hestehaven

25

G

Hans Kay

A.. Ahrensberg

Bjarne Hansen Boytang og Hanne-kirstine lund Boytang

24,23

-

-

-

-

-

”Lindely”

-

Socialrådgiver

-

-

 

Hestehaven

29

G

???

Jens Hansen

H. Hansen

Benny Christian Clausen

22,23

1843

1933

-

-

-

Landmand

Politibetjent

-

 

Hestehaven

31

 

??

Tage P. Skovrup

E. Michelsen

Esben Michelsen

21,23

-

-

-

-

Kro

Gartner

-

Mejeritekniker

 

Hestehaven

32

 

Kaj Kjems

351,23

-

Landpostbud

 

Hestehaven

34

 

Godtfred Holm

E. Holm

Ejner Brandt Hansen og Mette Maria Holst Hansen

336,23

-

-

-

-

Kontorassistent

-

-

-

 

Hestehaven

35

G

NN Thulstrup

Jens Busk

Jacob Wollsted

56,23

-

1934

-

”Kirkedal” Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

 

Hestehaven

37

 

Karl Flemming Heldberg

297,23

-

Flyveleder

 

Hestehaven

38

 

Hans Kunstmann

Gertrud Kunstmann

Viggo Andreas Due-Hansen

334,23

-

-

-

-

-

-

 

Hestehaven

39

 

Peter Jessen Bork

I. Bork

Jimmi Møller Hansen og Elena Thestrup Jessen

315,23

-

-

-

-

Arbejdsmand

-

-

Pædagomedhjælper

 

Hestehaven

40

 

Helge Jørgensen

Kurt Søndergaard Madsen og Anette Holberg Bruun

250,23

-

-

-

-

-

-

 

Hestehaven

41

 

Serverine Marie Nissen

314,23

-

Husejere

 

Hestehaven

42

V

J. P. Jørgensen

Helge Jørgensen

Kurt Søndergaard Madsen og Anette Holberg Bruun

201,23

-

-

-

-

Oplagsplads

-

-

-

 

Hestehaven

43

 

Kæthe Margrethe Poulsen

M. Kristiansen

Aage Roed og Mona Hansen Roed

324,23

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Hestehaven

45

 

Hans Kunstmann

Mogens Christensen

Conni Birgitte Herbst Nissen og Flemming Nissen

298,23

-

-

-

-

Lager og Værksted

-

Kontorassistent

Gartner

 

Hestehaven

47

G

Peter Gaarde

Marie Nissen

Keld Leonhard V. Nissen

158,23

-

-

-

Gårdejer

-

-

 

Hestehaven

48

 

Søren Busk

Kurt Nielsen

Helge Egelund Rasmussen

25,23

1863

-

1970

Landmand

Landmand

Landmand

 

Hestehaven

59

G

????

Bertel Hansen

B. Dichow

Kurt Jørgensen

307mfl,23

-

-

-

-

f. 1920 Smedeværksted

Murermester

-

-

 

Kalmargårdvej

2

 

Marstrup Andelsfryseri I/S

Anne Margrethe Jepsen

319,23

-

-

Frysehus

-

 

Kalmargårdvej

3

 

Jernbanestation

Marstrup Forsamlingshus

273,23

-

-

-

-

 

Kalmargårdvej

4

 

Krag

H. Iversen

Stepan Ravn Berg og

Inge Malene Berg

166,23

1911

-

-

-

Aftægtsbolig for ”Nørbygaard”

-

Cand. jur.

-

 

Kalmargårdvej

5

 

Niels Sandholdt Petersen

294,23

 

Chauffør

 

Kalmargårdvej

6

 

Lars Sparsø Thygesen

J. Ullits

Dorthe Gade Lietzen og Jens Christian Tækker

121,23

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Kalmargårdvej

7

 

Niels Lind

E. Kähler

164,23

-

-

-

-

 

Kalmargårdvej

8

 

Haakon Foged

R. Nielsen

Pia Carlsen

159,23

-

-

-

Landpost

-

-

 

Kalmargårdvej

9

V

Christian Særkiær Nielsen

Sidse Granlund og Betinna Boye Nørregaard

343,23

-

-

-

Arbejdsmand og Rulleforretning

-

-

 

Kalmargårdvej

10

V

Jens Ravn

C. Hansen

Jette Lytje

162,23

-

-

-

Gartneri

-

Sparekasseassistent

 

Kalmargårdvej

11

 

Jytte Boysen

Eric Jonny Viborg og

Jette Lock

365,23

-

-

-

-

-

-

 

Kalmargårdvej

12

V

Svend Hansen

Christian Carlsen

A. Carlsen

Ejendomselskabet af 15/5 84

191,23

-

-

-

-

Tømre og Murermester

Gårdejer

-

-

 

Kalmargårdvej

13

 

Jens Madsen Knudsen

Peter Christian Schmidt Lund

366,23

-

-

-

Gårdejer

Maskinmester

-

 

Kalmargårdvej

14

 

Nis Kusch

J .Grenzlikovski

Helle Frølund Jørgensen og Per Søgaard

261,23

-

-

-

-

Gårdejer

-

-

-

 

Kalmargårdvej

15

 

Hans Henrik Petersen

Hans Christian Tygesen og

Margit Luise Tygesen

546,23

-

-

-

Murerarbejdsmand

Gårdejer

-

 

Kalmargårdvej

16

 

Rogert Friis Jørgensen

499,23

-

Mekanikker

 

Kalmargårdvej

18

 

Kaj Hansen

498,23

-

Portør

 

Kalmargårdvej

20

 

Ditmar Ulrich Woydowski

479,23

-

Konstruktør

 

Kalmargårdvej

21

 

???

Peter Jens M. Knudsen

Knud Knudsen

Jens Madsen Knudsen

Haderslev kommune

6,23

1738

-

-

-

 

1934

”Kalmargaard”, Gårdejer

-

Propritær

Gårdejer

-

 

Kalmargårdvej

22

 

Flemming F. Skov m. flere

497,23

-

Maskinarbejder

 

Kalmargårdvej

24

 

John Christian Lund

496,23

-

ANCA Kontorservice

 

Kalmargårdparken

14

H

Børge Fabrin Brodersen

606,48

 

 

 

Pamhulevej

3

V

Carlo Egtved

Torben Kliver Egtved

403mfl,23

-

-

Vognmand

-

 

Pamhulevej

4

 

Freddy Nissen

40,23

-

Chauffør

 

Pamhulevej

42

 

Marianne Nygaard

 

-

Lejer?

 

Pamhulevej

44

G

Hans Jensen Beck

Chresten Beck

Hans Christensen Beck

12mfl,23

1927

-

-

Domænegård ”Pamhule”

Gårdejer

-

 

Pamhulevej

46

G

Christian Hansen Christensen

Svend Christensen

223mfl,23

 

-

-

-

Gårdejer

-

Gårdejer

 

Pamhulevej

51

G

Jan Thorsen

210,23

-

-

 

Pamhulevej

56

V

Peter Holm

Nottelmanns Autohandel Aps

392,23

 

 

-

-

-

Statshusmand

-

-

 

Pamhulevej

57

 

August Hansen

Knud Erik Påske

Ulla Paaske

211,23

 

o.1930

1976

 -

-

Landmand

-

 

Pamhulevej

67

 

Laurits Larsen

Lars Larsen

Lars Iversen og

Rikke Paaske Iversen

212,23

 

_

1963

-

-

Landmand

Landmand

Tømrer

-

 

Pamhulevej

73

 

Johan Lund

Helge Bruun Clausen

222,23

-

1985

-

Dyrlæge

 

Pamhulevej

76

V

Kirsten A. Lorentzen

215,23

-

Flisehuset

 

Pamhulevej

96

 

Inge og

Erik Fehse Bork

221,23

-

-

-

Postbud

-

 

Pamhulevej

97

 

Asmus Jørgensen

Mads Lauritsen Jørgensen

Hans-Henrik Riis og

Joan Riis

213mfl,23

 

-

1959

-

-

Statshusmand

Gårdejer

Elektrikker

Sygehjælper

 

Pamhulevej

100

 

Jørgen Andreasen

Kaj-Verner Krongaard

214,23

 

1924

-

Statshusmand

Montør

 

Pamhulevej

110

 

 

 

-

-

 

Nørskovgårdvej

5

 

Nicolai Nicolajsen

Kai Christensen Aarø

264mfl,23

 

1936

-

”Vighøj” Statshusmand

Slagteriarbejder/Røgeri

 

Nørskovgårdvej

8

 

Heinrich Riis

Elisabeth Nørgaard

265,23

 

1936

-

”Nørbygaardle”

Bankassistent

 

Nørskovgårdvej

12

 

Max P. Jönsson

Mathias Sohl

Kaj Frank West

266,23

 

1936

-

1957

Statshusmand

 

Husmand

 

Nørskovgårdvej

15

 

???

Laurits Sørensen

Flemming Lyhne

419,23

 

 

-

1942

-

-

Gårdejer

Major

 

Nørskovgårdvej

18

 

Alfred Nielsen

Flemming Schmidt og Doris Bram Schmidt

264mfl,23

 

 

1936

-

-

-

Gårdejer

-

 

Nørskovgårdvej

24

 

???

Niels Ebbesen Hansen

 

 

o. 1743

-

”Nørre Skovgaard”

Gårdejer

 

Tøndervej

70

 

Johannes Theodor Boisen

238mfl,23

-

Gårdejer

 

Tøndervej

71

 

Morten Jensnen

Cathrine Dammgaard

Nis Hansen Callesen

Kraack

Hans Christian Overbeck

Ludvig Beck

Gorm Thomsen

Peter Jacobsen

Jørgen Holst

Anna Hansen

Høferverwaltnung A/S ”, Vogelsang”

Christian Dinesen Basøe

Steen Thielsen

 

 

 

1804

-

1846

1892

1910

1915

1915

1923

1924

1930

1931

-

1946

-

Gårdejer, ”Toftvang” (navnet tinglyst 1951)

Gårdejerske, enkefrue

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

-

-

Gårdejer

-

 

Tøndervej

72

 

Jens Peter Paulsen

John Outzen

247,mfl,23

-

1990

Gårdejer

Gårdejer/Mekaniker

 

Tøndervej

99

V

Haderslev Kommune

575,23

-

Køreteknisk Anlæg

 

Tøndervej

101

V

Direktoratet for Fødevareerhverv

302,23

-

-

-

-

 

Tøndervej

175

 

???

Niels Jørgensen Hansen

Thomas Thomsen

Christian Lauridzen Bonde

Anton Bonde

Lars Knudsen og

Britta Christensen

18,23

1854

f. 1890

f. 1914

1937

1974

-

”Wogenslund”

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

Gårdejer

-

-

 

Tøndervej

180

 

Arne Byril Carstensen

31,23

-

-

 

Tøndervej

181

 

Otto Juhl Nielsen og

Helle Kjær Nielsen

91mfl,23

-

-

Procesopratør

Butiksassistent

 

Rundbjerg

1

 

Kaj og Astrid Jensen

109,23

-

Værkfører/Køkkenmedhjælp

 

Rundbjerg

2

 

Gurli Thymann

78,23

-

-

 

Rundbjerg

5

 

Helga Madsen

110,23

-

-

 

Rundbjerg

7

 

Mathias Gøttig

Scanglas

Marstrup Doors A/S

192, 23

-

-

-

Gårdejer

-

-

 

Rundbjerg

10

 

Leif Nielsen

467,23

-

-

 

Rundbjerg

12

 

Karsten og Hanne Jørgensen

564,23

-

Tømrersvend/?

 

Rundbjerg

14

 

Kim og Birgitte Hye

394,23

-

-

 

Rundbjerg

20

 

Benny Ravn Bonde

16mfl,23

-

Gårdejer

 

Rundbjerg

32

 

Kirsten Dahlgaard og

Vibeke Møller

398,23

-

-

-

-

 

Rundbjerg

38

 

Jørgen Thomas og

Bjarke Thomas Rollmann

189,23

-

-

-

-

 

Rundbjerg

42

 

Poul Hansen Høier og

Anita Lund Høier

124,23

-

-

Cykelmekanikker

Slagtesvend

 

Rundbjerg

50

 

Flemming Schmidt

55mfl.23

-

Gårdejer

 

Rundbjerg

59

 

Johannes Geradus Pelgröm

123mfl,23

-

Gårdejer (Hollænder bor i Sønder Vilstrup)

 

Rundbjerg

60

 

???

Hans Juhl

Hans Kristian Juhl

20mfl,23

1853

1929

-

”Munkehøj”

Gårdejer

Chauffør

 

Hytkærvej

8

 

Kathrine Niemann

Tinne Niemann

Jørgen Wogensen Bonde og

Anja Christina Henriksen Bonde

125,23

-

-

-

-

-

-

-

Kontorassistent

-

-

 

Hytkærvej

9

 

Erik Lei

292,23

-

-

 

Hytkærvej

15

V

Dinesen Basøe

Carl Gram

Chresten Pedersen

Erik Christensen Lei

14mfl,23

-

-

-

1977

”Rydbjerggaard”, Gårdejer

Gårdejer

Rydshave

Skovfoged

 

Hytkærvej

17

 

Sigurd Reflund Thomsen

Jørgen Frederik Schøtt

350,23

-

-

Hr.

Overmontør

 

Hytkærvej

25

 

Carl Gaarde

Lise Borg Gaarde

338mfl,23

-

-

-

-

 

Hytkærvej

40

 

Martin C. Møller

Torben Sandholdt Hemmingensen og

Ruth Hemmingensen

209,23

-

-

-

-

Slagtemester

-

-

-

 

Hytkærvej

60

 

Anders Hansen

Nicolaus P. Vibe

Andreas Andersen

Dennis Petersen Møller

208mfl,23

1924

1950

-

-

Statshusmand

Statshusmand

Statshusmand

Bogholder

 

Hytkærvej

74

 

???

Frederik Liens

Egon Henriksen

207,23

1924

-

1967

-

-

Tømrer og Snedkerforretning

 

Hytkærvej

79

 

Alex Skøtt

171mfl,23

-

Klejnsmed

 

Hytkærvej

80

 

???

???

-

-

 

Lysmosen

1

 

Laurids Chr. Iversen

Kirsten Holst Henriksen og Steen Kalborg Henriksen

372,23

-

-

-

Revisor

-

-

 

Lysmosen

2

H

Nina Larsen

384,23

-

-

 

Lysmosen

4

H

Jørgen Stauager Pahuus og Bodil Margretha Koch

385,23

-

-

Pedel

-

 

Lysmosen

5

H

Knud Erik Vildfang Jensen

380,23

-

Kriminalassistent

 

Lysmosen

6

H

Knud Nørgaard

386,23

-

Salgskonsulent

 

Lysmosen

7

H

Kjeld Fynbo Hansen

381,23

-

Postkontrollør/Exam. Pharm.

 

Lysmosen

9

H

Mogens T. Gastrup

Henning Ebsen og

Maj-Britt Boysen Ebseb

383,23

-

-

-

Overfenrik

-

-

 

Lysmosen

10

H

Mariane Kirstine Jacobsen

388,23

-

-

 

Lysmosen

11

H

Allan Schmidt og

Dorte Vind Jessen

382,23

-

-

-

Kontorassistent

 

Lysmosen

12

H

Anette Kragelund Paulsen

Og Carsten Paulsen

389,23

-

-

Arbejder

Autoel mekanikker

 

Lysmosen

13

H

Jens Christian Munkøe

Bent Erik Stuck

378,23

-

-

-

Chauffør

 

Lysmosen

15

H

Peter Krongaard

Richard Diedrich

Mogens Lauridsen og

Annette k. Nielsen

377,23

1978

-

-

-

Fhv. Gårdejer

-

-

-

 

Lysmosen

17

H

Andrea Lange

Jens Nielsen og Dorthe Kirstine Nybo Nielsen

376,23

-

-

-

Fru

-

-

 

Lysmosen

19

H

Carl Hansen

Richard Willi Karl Diedrich

375,23

-

-

Ingeniør

Ingeniør

 

Lysmosen

20

H

Hans Lorentzen

Per Alstrøm Andersen

120,23

-

-

Pensonist

-

 

Lysmosen

22

H

Oscar von Qualen

Erling Jørgensen

414,23

-

-

Fyrbøder

Revisorassistent

 

Lysmosen

24

H

Henning Stab Nielsen Mfl.

Lars Enrico Andersen Paulsen og Anne Marie Paulsen

415,23

-

-

-

-

Assistent

Mekanikker

-

-

 

Lysmosen

26

H

Martin Krab

Bo Nørgaard og

Marlene Ebsen Nørgaard

405,23

-

-

-

-

-

Frisørelev

 

Lysmosen

28

H

Kaj Videbeck

Jørgen Hundevadt Iversen

391,23

1965

1968

Førstelærer, Marstrup skole

Ingeniør

 

Lysmosen

30

H

Kirsten Jensen

Johannes Iwer Nielsen og

Birgit Schmidt Nielsen

410,23

-

-

-

Fru

Køkkenassistent

Traktormekanikker

 

Lysmosen

32

H

Niels Johnsen

Karin Pedersen Haa

369,23

-

-

-

-

 

Lysmosen

34

H

Bergine Bonde

Steffen Erbs Lybæk

368,23

-

-

Gårdejerske

-

 

Marstrup S. by

1

H

Johan P. Paust

1,24

-

Arbejder

 

Marstrup S. by

3

H

Viggo Jensen

113,24

-

Arbejdsmand/lokal formand Arbejdsmandsf.

 

Marstrup S. by

9

G

Anton Gårde

7,24

-

Gårdejer

 

Marstrup S. by

15

H

Kurt J. H. Jensen

360,24

-

Klejnsmed

 

Marstrup S. by

35

H

Hans Beck

281,24

-

-

 

Marstrup S. by

8

H

Bernt Stange

195,24

-

Mekaniker

 

Marstrup S. by

14

H

Johannes Petersen

Allan Hye

80,24

-

Arbejdsmand

-

 

Marstrup S. by

20

H

Otto von Qualen

363,24

-

Slagter

 

Marstrup S. by

 

H

Holger Damm

98,24

-

Montør

 

Søtoften

2

 

Hans Oskar Asmussen Schmidt

495,23

-

-

Tømrersvend

 

Søtoften

3

H

Folmer Hansen

Jens Erik Riis

474,23

-

-

-

Telegrafarbejder

 

Søtoften

4

H

Hans Henrik Fabricius

Pia Lindblad Hansen

488.23

-

-

-

Elev

 

Søtoften

5

H

Dieter Wolfgang C. Dall

487,23

-

-

Elinstalletør

 

Søtoften

6

H

Ebbe Krogh

Jim Jensen og Vivi Schmidt

489,23

-

-

Adjunkt

Elev/Revisorassistent

 

Søtoften

7

H

Holger Holm

John Christian Noer og Gudrun Hansen Noer

475,23

-

-

-

Montør

Husmand

-

 

Søtoften

8

H

Bent Thomsen Hoeck

490,23

-

-

Chauffør

 

Søtoften

9

H

Bernt Kristian Jepsen

Henriette T. og Lars Grodt-Andersen

476,23

-

-

-

 

 

Søtoften

10

H

Kent Thykjær

491,23

-

 

 

Søtoften

11

H

Ole Andersen

481,23

-

Bankassistent

 

Søtoften

12

H

Frede Nielsen

500,23

-

Kontorassistent

 

Søtoften

13

H

Willy og Annemarie Gildhoff

482,23

-

-

 

 

Søtoften

14

H

Mathilde Sofie Sørensen

Kim Graakjær Christensen og Susanne Betina Christensen

473,23

-

-

-

-

 

 

Søtoften

15

H

Christian Robert Schultz

483,23

-

Værkfører

 

Søtoften

16

H

Siegfred Boysen

Peter Geil Borchert og Bente Borchert

492,23

-

-

-

-

Lagerarbejder

 

Søtoften

17

H

Aage Erlang Henningsen

Erik Andresen og Hanne Kjeldgaard Anbdresen

477,23

-

-

-

-

Tømer

Lærer

 

Søtoften

18

H

Aage Erbs

Vibeke Kraack

480,23

-

-

 

 

Søtoften

19

H

Tommy Jæpelt

Kent Sydbøge

484,23

-

-

-

Salgschauffør

 

Søtoften

20

H

Christian Madsen

Hans Kristian Kristiansen

501,23

-

-

-

Chauffør

 

Søtoften

21

H

Lars Lundum

Gynther Nicolai Larsen

485,23

-

-

-

Fotograf

 

Søtoften

22

H

Lars Greve Clausen & Dorte Hvalsø

503,23

-

-

 

 

Søtoften

23

H

Jørgen Lauritzen

566,23

-

 

 

Søtoften

24

H

Haderslev Kommune

407,23

-

 

 

Søvang

 

 

 

 

-

 

 

Søvang

6

H

 

 

-

 

 

Søvang

18

H

M. Glæsel & Torben Mortensen

509,23

-

-

-

 

Søvang

20

H

Henrik Kurth & Marian Tryk

508,23

-

-

 

Søvang

46

H

Ulla Ishøjer Eskildsen

445,23

-

-

 

Søgårdvej

1

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

2

 

 

 

-

-

 

 

Søgårdvej

3

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

4

 

 

 

-

-

 

 

Søgårdvej

5

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

6

 

 

 

-

-

 

 

Søgårdvej

7

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

8

 

 

 

-

-

 

 

Søgårdvej

9

 

 

 

-

-

 

 

Søgårdvej

10A

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

10B

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

11

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

12

 

 

 

1780

 

 

Søgårdvej

13

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

14

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

15

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

19

G

Helmut Holst

Hans Holst

75,23

1942

1967

”Søgård”, Gårdejer

Gårdejer

 

Søgårdvej

21

 

 

 

-

 

 

Søgårdvej

23

 

 

 

 

 

 

Søgårdvej

25

 

 

 

 

 

 

Søgårdvej

26

 

 

 

 

 

 

Søgårdvej

28

 

 

 

 

 

 

Søgårdvej

32

 

 

 

 

 

 

Søholm

5

H

Morten Hansen Sejersbøl

541,48

-

-

 

Søholm

7

H

Michael Jelling

543,48

-

-

 

Søholm

9

H

Carl-MartenThams

542,48

-

-

 

Søholm

11

H

Bjarne Nielsen

540,48

-

-

 

Søholm

13

H

Ricky Løvgreen Dührkoop

536,48

-

-

 

Søholm

15

H

Aase Andersen

530,48

-

-

 

Søholm

17

H

Morten Juhl

529,48

-

-

 

Søholm

19

H

Birthe Grøndahl Jensen

521,48

-

-

 

Søholm

21

H

Anders Kvistborg

522,48

-

-

 

Søholm

23

H

Henrik Jørgensen

523,48

-

-

 

Søholm

25

H

Bent Markussen Tandrup

524.48

-

-

 

Søholm

27

H

Ejgil Foged

525,48

-

-

 

Søholm

29

H

Hans Christian Juhl

526,48

-

-

 

Søholm

31

H

Torben Hansen

527,48

-

-

 

Søholm

35

H

Thomas Mortensen Hock

535,48

-

-

 

Søholm

37

H

Søren Knudsen Mosegård

516,48

-

-

 

Søholm

39

H

Gert Hansen

539,48

-

-

 

Søholm

41

H

Kent Bruun

533,48

-

-

 

Søholm

43

H

Hanne Thomsen Pagh

538,48

-

-

 

Søholm

45

H

Tage Hansen

532,48

-

-

 

Søholm

47

H

Ejner Andre Læbel

537,48

-

-

 

Søholm

49

H

Finn Langmach Nielsen

531,48

-

-

 

Stengryde

1

H

Jesper Thorsø Berg

660,48

-

-

 

Stengryde

2

H

Dorthe Lund Gardner

659,48

-

-

 

Stengryde

3

 

 

 

 

 

 

Stengryde

4

 

 

 

 

 

 

Stengryde

5

 

 

 

 

 

 

Stengryde

6