60+ på besøg hos Hellevad Mølles Dambrug.

Mandag d. 1. marts 2010 mødtes vi som sædvanlig i Vojens, her fordelte vi os i nogle få biler for så at køre ned og besøge Jens Fürst Sørensen og hans dambrug.

Vel ankommen og havde hilst på Jens og hinanden med en lille en til næsen, lagde Jens ud med, hvad vejer denne fisk? Så var vi i gang med gætteriet som lå på +- 7 kg.

Jan Møller gættede på 6,8 kg. som var vægten, man kan jo være heldig Jan.

Finn Uldahl skulle så også lige poserer med fisken, nogle mente at han aldrig havde været i nærheden af en sådan størrelse, derfor en stolt Finn som viser sig frem

Vi gik så en tur rundt på dambruget og så hvad der var i de forskellige bassiner, vildfisk og guldørreder.

Jens fortalte levende om hvordan hverdagen gik på dambruget året rundt meden vi bevægede os over mod det nye stryg, der er blevet lavet i Surbæk Å, over ved naboen på Hellevad Vandmølle.

Jens med foderspanden, så han kunne få lidt gang i fiskene og i gang med at fortælle om hvordan det hele virkede på dambruget derfor støtter han sig til plastikrøret som var en del af afløbssystemet i bassinerne.

Et kik i bassinet med guldørreder.

Lidt mere klog snak.

Stryget ved mølle.
Vandtilførslen til dambruget.
Vandindtaget til dambruget.

Udklækningsbakke med ørreder

Ørredeyngel

Tilslut blev der lagt plader over udklækningsbakkerne og så var der klar til servering. Peter ”Gnist” havde udfoldet den store kogekunst med en velsmagende ret, som vi meget gerne ville have opskriften på, Peter har altid været heldig med at servere noget der falder i vores smag.
Så var det tid til at sige Jens tak for en rigtig god dag, og vende næsen hjemad til Vojens.

🙂