Mindesmærke for sognes faldne i den store krig 1914 - 18